O nas

A.L.P.H.A. FINANCE je butična svetovalna družba na področju prestrukturiranja podjetij. Ustanovila stay jo specialist za prestrukturiranje – dr. Aleš Berk Skok, CAIA, FRM in mag. Sergej Murgelj, in sicer na podlagi bogatih izkušenj na področju finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetij, s poudarkom na implementaciji ukrepov prestrukturiranja.

Družba A.L.P.H.A. FINANCE deluje učinkovito na projektni osnovi. Aleš in Sergej sta oba motor vseh aktivnosti družbe, s ciljem optimalne izpolitve zadanih nalog in ciljev, pa vključujeta strokovnjake različnih profilov s potrebnimi izkušnjami.

Običajno je  most med dolžniki in upniki, pri čemer je ključnega pomena vzpostavljanje in ohranjanje zaupanja med dolžniki in upniki. Družba A.L.P.H.A. FINANCE svoje poslanstvo uresničuje na vzpostavljanju in ohranjanju vzajemnega zaupanja med vsemi deležniki v procesu poslovnega prestrukturiranja, na vzdržnosti denarnih tokov, naminimiziranju potrebnega časa za dosego prestrukturiranja. Naročnikom se maksimalno prilagajamo glede vrednosti naših storitev in nagrado v veliki meri definiramo glede na uspeh.