Sporazumi upnikov

Pri oblikovanju formalnega sporuzuma upnikov družbe temeljimo na neodvisnih pregledih poslovanja družb in projekciji denarnih tokov. Koncept sporazuma temeljimo na enakopravni obravnavi upnikov (bank, leasing družb, dobaviteljev, države) in vzdržnosti denarnih tokov. Končni resultant je z unpack usklajen in podpisan sporazum o prestrukturiranju dolga (Master Debt Restructuring Agreement – MRA), ki omogoči managementu osredotočenje na optimalno poslovanje družbe v finančnih težavah in implementacijo potrebnih ukrepov prestrukturiranja.

V zvezi s sporazumi upnikov nudimo tako celotni sklop finančnih, kakor tudi pravnih storitev.