Implementacija prestrukturiranja

Družbe se znajdejo v finančnih težavah zaradi različnih razlogov in različno hitro. Včasih je kritično finančno stanje posledica nenadnih strememb v poslovnem okolju, velikokrat pa se poslovanje družb postopoma slabša. Družbe morajo za vzdrževanje uspešnega poslovnega modela oblikovati in izpopolnjevati strategijo in ves čas skrbeli za izkoriščanje konkurenčne prednosti ter se prilagajati na vseh ključnih področjih.

Družba A.L.P.H.A. FINANCE svojim strankam nudi celovite storitve obikovanja vzržne strategije poslovanja in kar je še pomembnejše – njene implementacije na vseh področjih (tako znotraj družbe same, kakor tudi v odnosu do zunanjih deležnikov – nefinančni upniki, država, Evropska komisija v primeru presoj usklajenosti državnih pomoči s smernicami EU za pomoč družbam v težavah). Družbam pomagamo implementirati ukrepe poslovnega prestrukturiranja (funkcije CRO – chief restructuring officer), pri tem pa lahko tudi prevzemamo vodenje družb na vseh ključnih ali samo posameznih področjih, odvisno od potreb družbe. Pomemben element uspeha so tudi razviti moduli nadzora poslovanja (mehanizmi kontrolinga) in takojšnje ukrepanje (določitev nosilcev in časovnice izvedbe ukrepov).

Implementacija poslovnega prestrukturiranja bistveno poveča možnosti za vzdržno razdolžitev družbe. Pri tem pa je tudi bistvenega pomena komunikacija in vzdrževanje zaupanja upnikov.