Reference

V bližnji preteklosti smo storitve opravljali za preko 30 nefinančnih podjetij, finančnih in drugih institucij, iz naslednjih dejavnosti:

 • Cestni tovorni promet
 • Dejavnost holdingov
 • Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 • Drugo denarno posredništvo
 • Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • Inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Mahanska obdelava kovin
 • Proizvodnja drugega pohištva
 • Proizvodnja električne energije
 • Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
 • Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 • Proizvodnja visokotlačnih ulitkov
 • Proizvodnja tekstilnih izdelkov
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
 • Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
 • Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 • Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
 • Vzdrževanje in popravila motornih vozil

 

posodobljeno: 20. december 2014